Header Gastest
Gastest

Sinds 1 november 2014 zijn wij gecertificeerd door de HISWA om haar GASKEURING aan boord te doen. Na deze keuring is uw gasinstallatie op uw schip getoetst op de wettelijke eisen voor een veilige gasinstallatie op een schip. Natuurlijk is deze keuring ook erg geschikt voor gasinstallaties in caravans en campers.

Volgens onderzoek is gebleken dat de meeste ongelukken met brand of koolmonoxide vergiftiging aan boord is te wijten aan een ondeugdelijke of een verouderde gasinstallatie. Een periodieke keuring van het gassysteem kunnen dit soort ongelukken grotendeels voorkomen.

Een gaskeuring door ons duurt gemiddeld 2 uur. Dit is ook afhankelijk van het aantal aanwezige gastoestellen. Alle gastoestellen moeten tijdens de keuring functioneren, zodat ze in bedrijf gecontroleerd kunnen worden.

De inspectie omvat: Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie. Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist. De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

Komen wij gebreken tegen, dan kunnen wij deze later voor u oplossen, zodat wij u uiteindelijk de officiële HISWA GASVEILIG sticker kunnen overhandigen. De keuring wordt dan ook bij de HISWA geregistreerd en is drie jaar geldig.

Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn erkend om met een standaard controlelijst uw jacht te keuren. Bij deze bedrijven kunt u een complete inspectie van uw installatie laten uitvoeren.

Meer over gasinstallaties aan boord? Kies hieronder de knop HISWA. In deze PDF een uitgebreide omschrijving en tips.

Controle ?


Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn erkend om met een standaard controlelijst uw jacht te keuren. Bij deze bedrijven kunt u een complete inspectie van uw installatie laten uitvoeren. Een lijst van gasgecertificeerde HISWAbedrijven vindt u op www.hiswa.nl bij ‘Vind een bedrijf’. Een controle is eens in de drie jaar nodig. Na inspectie krijgt u een bewijs. Het unieke nummer op dit bewijs correspondeert met de naam van het gecertificeerde bedrijf dat de controle uitvoerde.
DE INSPECTIE OMVAT:
• Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie.
• Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist.
• De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

Gaskeuring

Hoe gaat een keuring is zijn werk:
U neemt telefonisch of via e-mail contact met ons op. In dit gesprek inventariseren we water gekeurd moet worden. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor de keuring.

Indien de keuring in een haven of stalling plaatsvindt waar meer schepen gekeurd moeten worden, zal dit de prijs enigszins drukken. Voor de keuring moet het hele gassysteem gebruiksklaar zijn aangesloten, dus met de gasfles in de bun. Daarna kan de keuring worden uitgevoerd. U hoeft daar niet bij aanwezig te zijn, e.e.a. kan vaak ook (met de sleutel) via de havenmeester geregeld worden. Of u brengt de sleutel zelf naar ons bedrijf aan De Draei 31, 8621 CZ Heeg.

De keuring omvat:

Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie.
Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist.
De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.
Na de keuring krijgt u de uitslag. Hierbij zijn er drie mogelijkheden:

De installatie is goedgekeurd, u krijgt het certificaat GASVEILIG van de HISWA.
De installatie is afgekeurd, u geeft ons de opdracht de installatie te verbeteren zodat deze daarna kan worden goedgekeurd en u alsnog het certificaat GASVEILIG kunt krijgen.
De installatie is afgekeurd en u zorgt zelf ervoor dat de installatie voldoende wordt verbeterd. Later moet er dan een extra herkeuring volgen voor het Certificaat GASVEILIG.

Jachtbemiddeling van der Veen Heeg
Centerpoint Heeg

Wat kost een keuring?

Prijzen van de gaskeuring met HISWA certificaat "gas aan boord" zijn gebaseerd op de keuring zelf, het aantal gebruikstoestellen en de eventuele reiskosten. Bij meerdere keuringen op één locatie kunnen de reiskosten gedeeld worden en zullen deze afnemen. Per dag worden er hooguit drie (soms vier) keuringen verricht.

Prijzen inclusief 21% BTW:

Prijslijst

Schip met 1 gebruikstoestel

€ 95,-

Elk extra toestel is

€ 25,-

Collectieve keuring

Prijs op afspraak

Voorrijkosten

€ 45,-

Reiskosten

€ 0,45 p/km (vanaf Heeg)

Vanaf 50 km voorrijkosten en reiskosten op afspraak

Bij collectieve keuring worden de kosten evenredig gedeeld

Reparaties naar aanleiding van de keuring worden op uurloon en gebruikte materialen gefactureerd. Hiervoor krijgt u vooraf een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Gastest, +31 (0)6 20639392. KvK nummer Jachtbemiddeling vd Veen BV: 01069903
© Copyright 2021 Gastest.nl - All Rights Reserved

Set up your own web page with Mobirise