Roden

Keuring?

gebruik onderstaande knop.

Sinds 1 november 2014 zijn wij gecertificeerd door de HISWA om haar GASKEURING aan boord te doen. Na deze keuring is uw gasinstallatie op uw schip getoetst op de wettelijke eisen voor een veilige gasinstallatie op een schip. Natuurlijk is deze keuring ook erg geschikt voor gasinstallaties in caravans en campers.

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste ongelukken met brand of koolmonoxide vergiftiging aan boord is te wijten aan een ondeugdelijke of een verouderde gasinstallatie. Een periodieke keuring van het gassysteem kunnen dit soort ongelukken grotendeels voorkomen.

Een gaskeuring door ons duurt gemiddeld 2 uur. Dit is ook afhankelijk van het aantal aanwezige gastoestellen. Alle gastoestellen moeten tijdens de keuring functioneren, zodat ze in bedrijf gecontroleerd kunnen worden.

De inspectie omvat:

  • Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie

  • Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist.

  • De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

  • Komen wij gebreken tegen, dan kunnen wij deze later voor u oplossen, zodat wij u uiteindelijk de officiële HISWA GASVEILIG sticker kunnen overhandigen. De keuring wordt dan ook bij de HISWA geregistreerd en is drie jaar geldig.

    Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn erkend om met een standaard controlelijst uw jacht te keuren. Bij deze bedrijven kunt u een complete inspectie van uw installatie laten uitvoeren.

    Gastest Roden, +31 (0)6 20639392

    Copyright © 2015. Erik Jansen, All Rights Reserved.