Roden

Keuring?

gebruik onderstaande knop.

Gaskeuring

Hoe gaat een keuring is zijn werk:
U meldt uw schip aan voor een keuring via het aanmeldingsformulier (link) op onze website of u neemt telefonisch of via e-mail contact met ons op. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor de keuring.

Indien de keuring in een haven of stalling plaatsvindt waar meer schepen gekeurd moeten worden, zal dit de prijs enigszins drukken. Voor de keuring moet het hele gassysteem gebruiksklaar zijn aangesloten, dus met de gasfles in de bun. Daarna kan de keuring worden uitgevoerd. U hoeft daar niet bij aanwezig te zijn, e.e.a. kan vaak ook (met de sleutel) via de havenmeester geregeld worden. Of u brengt de sleutel zelf naar ons bedrijf aan de Stockholmstraat 3 in Groningen.

De keuring omvat: 

  • Controle op deugdelijkheid en dichtheid van de installatie.
  • Toetsing aan de ISO-norm 10239 aan de hand van een checklist.
  • De beoordeling van de gehele installatie en aangesloten apparaten.

Na de keuring krijgt u de uitslag. Hierbij zijn er drie mogelijkheden:

  • De installatie is goedgekeurd, u krijgt het certificaat GASVEILIG van de HISWA. 
  • De installatie is afgekeurd, u geeft ons de opdracht de installatie te verbeteren zodat deze daarna kan worden goedgekeurd en u alsnog het certificaat GASVEILIG kunt krijgen. 
  • De installatie is afgekeurd en u zorgt zelf ervoor dat de installatie voldoende wordt verbeterd. Later moet er dan een extra herkeuring volgen voor het Certificaat GASVEILIG.
Gastest Roden, +31 (0)6 20639392

Copyright © 2015. Erik Jansen, All Rights Reserved.