Roden

Keuring?

gebruik onderstaande knop?

Gasveilig veilig idee

Alle voorlichting van de laatste jaren ten spijt, gebeuren er nog elk jaar gasongelukken aan boord, soms in een volle haven. Ontploffingen, branden, persoonlijke ongelukken en materiële schade zijn het (onnodige) gevolg.

Onnodig, want een veilig gebruik, een veilige installatie en periodieke controle van uw gasinstallatie aan boord kunnen dit soort problemen voorkomen. Wat thuis heel gewoon is, geldt op het water net zo goed!

Het is verstandig om uw gasinstallatie elke drie jaar te laten inspecteren, het af te geven certificaat is drie jaar geldig en steeds meer verzekering maatschappijen vragen een kopie of eisen het.

Daarvoor hebben HISWA Vereniging en PTC in overleg met ANWB, Watersportverbond en het Watersportberaad het Certificaat Gastechniek ingesteld. Bedrijven met gecertificeerd personeel zijn keuringsgerechtigd en geheel vertrouwd met alle typen gasinstallaties aan boord van schepen.

Zijn er wettelijke eisen? Sinds maart 2001 wel. Toen is de ISO-norm 10239 ingevoerd. Alle schepen die na maart 2001 worden opgeleverd en voorzien van een gasinstallatie, moeten voldoen aan deze norm. Sinds 2010 heeft de HISWA een nieuwe controlelijst ingevoerd die voor elke installatie geldt. Verder is de installatie aangepast met een nieuw onderdeel een T stuk met een meet bulb zodat het systeem getest kan worden zonder dat er onderdelen van het systeem losgekoppeld worden. Tevens heeft de HISWA in 2011 een nieuwe gasveilig folder uitgebracht.

Gastest Roden, +31 (0)6 20639392

Copyright © 2015. Erik Jansen, All Rights Reserved.